top of page

POLÍTICA DE QUALITAT

 

 

La Direcció del SEOVT  és plenament conscient que cal oferir uns serveis (formació , orientació i intermediació laboral) amb un màxim de qualitat. És per això que assumeix amb responsabilitat les tasques per definir, implantar, revisar i mantenir un sistema de qualitat que s’adapti a les necessitats i expectatives identificades dels nostres clients.

 

Al mateix temps,  SEOVT es compromet a divulgar la política de qualitat a tota l’organització i a vetllar per que totes les normes es compleixin a la pràctica per tots els seus representants i a complir en tot moment, amb els requisits tant del client com legals i reglamentaris i així assegurar la satisfacció dels nostres clients oferint serveis eficaços, segurs, operatius i rendibles, tenint en compte les necessitats de les diferents parts interessades (proveïdors, clients, docents,etc.)

 

SEOVT es defineix com una empresa que vol ser competent per oferir els seus serveis amb el màxim de garanties  i vetllant per a la seva millora continua, per tal d’esdevenir un referent municipal en les polítiques locals d'ocupació, fomentant la cooperació amb el teixit empresarial i orientant adequadament les persones envers el mercat de treball.

 

Per aconseguir aquest objectiu compta amb el suport del seu equip humà. Aquest és el capital més valuós per l’empresa ja que, gràcies a ell, SEOVT ha sabut evolucionar i adaptar-se als canvis continus del seu entorn.

 

L’esforç continu del SEOVT per instaurar el seu propi Sistema de Qualitat és l’eina principal per aconseguir el reconeixement de la feina ben feta per part dels nostres clients, tant externs com interns. Aquest serà l’indicador del nostre èxit i la guia que ens marcarà tots els objectius.

 

 

Direcció

Alícia Castro

10 de maig 2018

 

bottom of page