top of page

PROGRAMES

Ocupació a la Indústria Local

Ocupació a la Indústria Local (OIL)

El SEOVT col·labora amb el Consell Comarcal en el programa OIL que té com a finalitat promoure l’Ocupació a la Indústria Local. La iniciativa té tres objectius: reduir la taxa d’atur de les persones que tenen especials dificultats per trobar feina, potenciar el sector industrial del metall i indústries auxiliars, automoció i logística com a motors de creixement de l’activitat econòmica i fomentar la col·laboració públic-privada. Els participants reben formació i orientació per afavorir la seva inserció laboral dintre dels sectors descrits, i d’altra banda el programa incentiva a les empreses la contractació d’aquests treballadors amb subvencions a la contractació.

Més informació: https://www.diba.cat/es/web/economieslocals/ocupacio-a-la-industria-local

 

Talents en potència

 

El Consell Comarcal del Vallès Oriental impulsa el projecte "Talents en potència" destinat a persones receptores de la renda garantida de ciutadania i a persones amb diversitat funcional. El projecte està impulsat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat i cofinançat pels municipis de la comarca on es desenvolupa.

El projecte ofereix itineraris personals d’inserció dirigits a la millora de l’ocupabilitat dels i les participants; ho fa mitjançant processos d’orientació individualitzats per permetin a la persona definir l’objectiu laboral i treballar les competències necessàries per a assolir-los.

A part de l’orientació, també s’ofereix formació en competències transversals i pràctiques a empreses. El procés finalitza quan la persona aconsegueix la inserció laboral.

El programa s’està duent a terme a diferents municipis de la comarca, i de la Vall del Tenes participen: Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall i Santa Eulàlia de Ronçana.

seovt5.jpg

Programa Singulars: Connecta Jove VO

seovt3.jpg

El Programa Singulars està adreçat a joves de 16 a 29 anys en situació d’atur que tenen motivació i interès  per formar-se en un ofici. 

L’objectiu del programa és millorar l’ocupabilitat, proporcionant una qualificació i unes competències personals i professionals que permetin als usuaris/àries inserir-se en el mercat laboral ajudant-los a definir i construir el seu itinerari o trajectòria professional o bé retornar al sistema educatiu reglat.

Per participar és imprescindible estar inscrit al SOC i al programa de "Garantia Juvenil"

bottom of page