top of page

Punt d'Atenció a l'emprenedor/a (PAE)

blueprints-1837238_1920.jpg
  • Oferim informació i assessorament a les persones emprenedores per a portar endavant el seu projecte o idea de negoci.

  • Es pot tramitar l’ alta/baixa com a autònom/a, a través d’un sistema informàtic de tramitació d’expedients electrònics de creació d’empreses, basat en el DUE (Document Únic Electrònic), de forma immediata, evitant desplaçaments i sense emplenar formularis en paper.

Més informació: http://www.paeelectronico.es/es-ES/Paginas/principal.aspx

Cita prèvia:

 

Telèfon: 93 841 58 12,

Correu electrònic: mcvt.empren.seovt@mvalltenes.cat

Documentació necessària per a tràmits al PAE

  • La documentació necessària per a tràmits és:

  • DNI o NIE-Passaport.

  • Número de Seguretat Social (en cas de no tenir-lo, es pot sol·licitar l’assignació d’un número de seguretat social conjuntament amb l’alta al RETA).

  • Número de compte corrent per domiciliar el pagament mensual de la quota.

Disseny del Pla d'Empresa

T’ajudem a desenvolupar el pla d’empresa del  teu projecte per valorar la viabilitat de la idea de negoci, calcular els costos i ingressos a l’inici de l’activitat, el marge brut de benefici i determinar les passes a seguir per tal que el projecte es consolidi i esdevingui durador.

Pots descarregar-te el model de pla d’empresa clicant aquí

Pots calcular el marge brut  clicant aquí

Preparació de la memòria de capitalització de l'atur

T’ajudem a desenvolupar la memòria del projecte per tal de sol·licitar la capitalització de l’atur, valorar la viabilitat de la idea de negoci, calcular els costos i ingressos a l’inici de l’activitat i determinar les Passes a seguir per tal que el projecte comenci, es consolidi i esdevingui durador.

bottom of page