Punt d'Atenció a l'emprenedor/a (PAE)

 • Oferim informació i assessorament a les persones emprenedores per a portar endavant el seu projecte o idea de negoci.

 • Es pot tramitar l’ alta/baixa com a autònom/a, a través d’un sistema informàtic de tramitació d’expedients electrònics de creació d’empreses, basat en el DUE (Document Únic Electrònic), de forma immediata, evitant desplaçaments i sense emplenar formularis en paper.

Més informació: http://www.paeelectronico.es/es-ES/Paginas/principal.aspx

Cita prèvia:

 

Telèfon: 93 841 58 12,

Correu electrònic: mcvt.empren.seovt@mvalltenes.cat

Documentació necessària per a tràmits al PAE

 • La documentació necessària per a tràmits és:

 • DNI o NIE-Passaport.

 • Número de Seguretat Social (en cas de no tenir-lo, es pot sol·licitar l’assignació d’un número de seguretat social conjuntament amb l’alta al RETA).

 • Número de compte corrent per domiciliar el pagament mensual de la quota.

Disseny del Pla d'Empresa

T’ajudem a desenvolupar el pla d’empresa del  teu projecte per valorar la viabilitat de la idea de negoci, calcular els costos i ingressos a l’inici de l’activitat, el marge brut de benefici i determinar les passes a seguir per tal que el projecte es consolidi i esdevingui durador.

Pots descarregar-te el model de pla d’empresa clicant aquí

Pots calcular el marge brut  clicant aquí

Preparació de la memòria de capitalització de l'atur

T’ajudem a desenvolupar la memòria del projecte per tal de sol·licitar la capitalització de l’atur, valorar la viabilitat de la idea de negoci, calcular els costos i ingressos a l’inici de l’activitat i determinar les Passes a seguir per tal que el projecte comenci, es consolidi i esdevingui durador.

Servei d'Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes

C/ Dr. Bonet 1. Lliçà d'Amunt

mcvt.seovt@mvalltenes.cat

Telèfon 93 841 58 12

Telèfon 93 159 71 42

Mòbil 636 60 34 99

 • Instagram
 • Facebook icono social
 • Wix Twitter page
 • Icono social LinkedIn
 • Google Play icono social
 • YouTube