top of page
formació 2021 on line (2).jpg

Formació

 

La formació és important per a les empreses i per als empleats que es tradueix en capital humà, augmentant la productivitat dels empleats i generant un major i millor rendiment per a l'empresa.

 

Per als treballadors, la formació incrementarà les seves competències, habilitats i coneixements aconseguint eines de millora personals que podrà aplicar al seu lloc de treball.


Per a l'empresa, la formació incrementa la productivitat dels treballadors, augmenta la seva motivació, genera major confiança en l'organització, genera un sentiment d'adhesió i pertinença a l'empresa, disminueix la sensació d'estancament professional i augmenta els períodes de permanència en l'empresa.

El coneixement és un factor de producció que afecta la competitivitat de l'empresa i per això el Servei d'Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes aposta per aquesta formació essent coneixedors de la importància d'aquesta per a les empreses del territori.

En el moment actual,  és imprescindible disposar d'eines per fer front a les noves necessitats plantejades. Per això hem creat un programa de formació  especialment pensat per a cobrir les necessitats i requeriments de les empreses, realitzant sessions informatives, jornades de sensibilització, cursos, programes i networking.

bottom of page