top of page

SEOVT Dinamització Agrària

Un territori agrari divers

La Vall del Tenes és un territori atractiu per al desenvolupament de l’activitat agrícola i ramadera. Pel clima, per la seva proximitat a grans zones de consum, per les grans zones de regadiu que té i per ser una vall rica de sediments diversos que brinden unes terres de cultiu profundes i fèrtils. Tot i això, l’activitat de producció i transformació agrària va a la baixa i falta relleu generacional. Segons les darreres dades del Cens Agrari (2009), a la Vall del Tenes per cada 100 titulars d’explotacions agràries de 55 anys o més n’hi ha 8 titulars de menys de 35 anys.

El marges quasi nuls dels preus agraris, els atacs de fauna salvatge, una comercialització exigent, uns ajuts que no satisfan les necessitats del sector o la manca de sensibilitat de la població amb la feina i externalitats l’agricultura són alguns dels motius que al·lega el sector agrari que posen en risc la seva feina.

Actualment, a la Vall del Tenes s'hi produeix una gran varietat de productes agroalimentaris de forma convencional o agroecològica: làctics, fruits secs, carn, ous, cereals i farratges, oli, vi, herbes aromàtiques, cervesa, etc. un gran patrimoni natural, social i econòmic estratègic per la vall.

20190424_195558-01.jpeg

Una diagnosi participativa del sector...

Durant el 2018 i 2019 la Mancomunitat de la Vall del Tenes va portar a terme una diagnosi participativa del sector agrari a la Vall del Tenes seguida d’una proposta de Pla de dinamització agrària. Dels documents resultants, la primera acció proposada és la contractació de la figura de dinamització agrària que impulsi part de la resta d’accions i de forma conjunta amb la pagesia, les administracions i la població de la Vall del Tenes, comptant també amb les iniciatives ja existents a la comarca.

...i comencem a fer la feina que se'n deriva

El març de 2020 un enginyer tècnic agrícola comença a treballar de dinamitzador agrari a la Mancomunitat de la Vall del Tenes, dins del Servei d’Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes (SEOVT).

Actualment, el projecte de dinamització agrària es troba en fase de plantejament del Pla de Treball 2021-2024, que se centrarà en donar valor a la producció agrària de la Vall del Tenes i el treball en xarxa amb el sector.  Aquest any però el servei de dinamització agrària se centrarà en les tres accions que van ser més prioritzades durant el procés de diagnosi participativa:

  • Treballar aspectes comunicatius del propi projecte i de promoció de la pagesia dins la Vall del Tenes (web, xarxes, Benvinguts a pagès)

  • Registrar les iniciatives de producció de productes agraris de la Vall del Tenes

  • Registrar els danys de fauna salvatge a les produccions agràries per tal d’aportar dades per proposar llocs on realitzar accions de prevenció i control dels danys de fauna.

Documentació Memòria de Diagnosi. Estudi de Dinamització Agrícola

bottom of page