top of page

PRORROGATS ERTO FINS A 31 DE MAIG

Ja està publicat el Reial Decret Llei que prorroga els Expedients de Regulació Temporal de l’Ocupació (ERTO) fins al 31 de maig.

 • Els expedients de força major vigents, autoritzats en virtut de l’article 22 del RD-L 8/2020 (Força Major Covid-19 març).

 • Els expedients per impediment vigents autoritzats en virtut de la disposició addicional primera del RD-L 24-2020 (Força Major Rebrot).

 • Els expedients per limitació/impediment d’activitat vigents, tramitats a partir d’octubre de 2020 en virtut del RD-L 30/2020, mentre duri la causa autoritzada i, com a màxim, fins al 31 de maig de 2021.

 • Es podrà pactar la pròrroga dels ERTO per causes ETOP vigents i que finalitzin abans del 31 de maig de 2021.

 • Es prorroga el procediment de tramitació i negociació dels ERTO ETOP-Covid.

Podeu consultar el Reial Decret Llei aquí. Per a més informació sobre :


- Exoneracions de quota empresarial de Seguretat Social,

-Obligació de l'empresa de manteniment de l’ocupació,

-Prohibició de realització d’hores extraordinàries,

-Noves contractacions i externalitzacions,

-Prohibició de l’acomiadament i extinció de contractes.


I per consultes sobre el seu tràmit o la seva aplicació, podeu contactar a mcvt.empresa.seovt@mvalltenes.cat

コメント


Segueix-nos a les xarxes socials i descarrega't l'APP
 • Instagram
 • Facebook icono social
 • Wix Twitter page
 • Icono social LinkedIn
 • YouTube
 • Google Play icono social
Destaquem...
Últimes entrades
bottom of page